Stikstofplan overhandigd aan Minister Schouten

sep 9, 2020 | Nieuwsberichten

Naar aanleiding van de presentatie van het Nieuwkoops Stikstofplan in de Watergeus, is de coöperatie op uitnodiging naar Minister Schouten gekomen om haar het plan persoonlijk te overhandigen.

Stikstofcoöperatie
De Stikstofcoöperatie brengt aanbiedende en vragende partij voor u bij elkaar.

De Stikstofcoöperatie is een initiatief voor boeren door boeren. Samen innoveren, reduceren en verleasen ons de stikstofcrisis uit! Onderscheidend in onze aanpak is, dat wij éérst reduceren en daarna – na afroming voor natuur – de vrijgekomen stikstofruimte verleasen.

De inkomsten uit verleasen benutten wij om de innovatie, die nodig is om tot stikstofreductie te komen, te financieren.