Haven Rotterdam juicht Nieuwkoopse stikstofaanpak toe

okt 2, 2020 | Nieuwsberichten

In een video van Nieuwsblad Transport TV bespreekt Eric van der Schans, directeur milieuzaken van Havenbedrijf Rotterdam, kort de Nieuwkoopse stikstofaanpak. Hij spreekt zich positief uit over het plan. Ook in een eerder artikel van Nieuwe Oogst laat het havenbedrijf weten het plan toe te juichen.

 

Artikel Nieuwe Oogst

Stikstofcoöperatie
De Stikstofcoöperatie brengt aanbiedende en vragende partij voor u bij elkaar.

De Stikstofcoöperatie is een initiatief voor boeren door boeren. Samen innoveren, reduceren en verleasen ons de stikstofcrisis uit! Onderscheidend in onze aanpak is, dat wij éérst reduceren en daarna – na afroming voor natuur – de vrijgekomen stikstofruimte verleasen.

De inkomsten uit verleasen benutten wij om de innovatie, die nodig is om tot stikstofreductie te komen, te financieren.